Het gebouw 'de Ark' is in het verleden aangekocht door woningcorporatie SVT (nu KleurrijkWonen) met als doel het om te bouwen tot woningen. Om meerdere redenen zijn de plannen destijds niet doorgegaan. KleurrijkWonen is opnieuw aan de slag gegaan om het gebouw te transformeren. KleurrijkWonen realiseert op deze locatie een appartementsgebouw in samenwerking met Prezzent. Prezzent is een zorginstelling die aan mensen met een (verstandelijke) beperking diensten aanbiedt op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. In het nieuwe gebouw komen 18 appartementen voor de cliënten van Prezzent.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle van den Bergh, projectconsulent bij KleurrijkWonen via (0345) 596 287 of per mail: m.vandenbergh@kleurrijkwonen.nl

De sloop van de sterk verouderde gebouwen is gestart in november 2019. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2021 klaar is.