In Broekgraaf worden tot 2028 zo'n 925 woningen gebouwd. De wijk wordt sinds 2015 in vijf fases aangelegd. Broekgraaf is bijzonder gelegen tussen stad en platteland. De wijk wordt omarmd door de natuur, maar is zelf ook groen en waterrijk met charmante singels en de maar liefst zestien meter brede Broekgraaf, waaraan de nieuwe woonplek haar naam dankt. De lanen met bomen, de groenblijvende hagen en de Broekgraafzone geven het gebied lucht en ruimte. In 2015 heeft KleurrijkWonen 20 eengezinswoningen gerealiseerd aan de Pijpenklopper- en de Huttenmeesterstraat (fase 1) en in 2020 werden 34 appartementen opgeleverd aan Keizerrood (fase 4).
Meer informatie over Broekgraaf vindt u op www.broekgraaf.nl.

Wij hebben medio 2020 een overeenkomst gesloten met aannemer Ouwehand BV voor de bouw van een complex met 28 appartementen aan de Kwartsweide in fase 5. Onder de downloads vindt u een overzicht van de fases in Broekgraaf en een situatietekening waarop u ziet waar het appartementencomplex gebouwd wordt.

De helft van de appartementen heeft één slaapkamer (ca 65m2) en zijn bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens die hun eerste woning zoeken. De huurprijs is € 619.01 (let op: prijspeil 2020, deze huurprijs wordt begin 2021 bijgesteld).
De andere helft heeft twee slaapkamers (ca 70m2). Met een huurprijs van € 713,14 (prijspeil 2020) zijn deze appartementen aantrekkelijk voor 1- of 2-persoonshuishoudens met een wat hoger inkomen. Wij wijzen de eerste 5 appartementen met voorrang toe aan doorstromers, voor deze appartementen geldt een lagere huurprijs.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met projectconsulente Nadine Vossebeld. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0345) 596 281 of n.vossebeld@kleurrijkwonen.nl.

De bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2021.