Wmo aanvragen

Heeft u een aanvraag gedaan via de Wmo voor uw woningaanpassing en is deze afgewezen? Dan kunt u, als uw aanvraag voldoet aan onze voorwaarden, deze hieronder bij ons digitaal indienen. Klik hier voor de Wmo keuzelijst voor een overzicht van de kosten.