Huurbevriezing 2020

Huurbevriezing kan aangevraagd worden door huurders van een sociale huurwoning of woonwagen die al minimaal 6 maanden een relatief hoge huur betalen ten opzichte van het inkomen. Als de bewoner aan de voorwaarden voldoet, verhogen wij de huur per 1 juli 2020 niet. De huur wordt dan voor 1 jaar 'bevroren'.

Alle huurders die mogelijk in aanmerking komen voor huurbevriezing zijn hierover in de eerste week van maart per brief of email geïnformeerd.

Wanneer is uw huur te hoog voor uw inkomen?
Of uw huur te hoog is voor uw inkomen, vindt u terug in deze plaatjes. Komt u in het plaatje uit bij 'ja', dan kunt u een aanvraag indienen.

Een aanvraag doen voor huurbevriezing
In de persoonlijke e-mail of brief die huurders hebben ontvangen staat hoe zij een aanvraag tot huurbevriezing kunnen indienen. Hebt u deze brief of mail niet ontvangen en u denkt toch in aanmerking te komen, Print dan dit formulier, vul het in en stuur het ons toe met de gevraagde documenten. Wij ontvangen de aanvraag uiterlijk vóór 1 juli 2020. Aanvragen die na 30 juni 2020 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Wat zijn de voorwaarden voor huurbevriezing?
  • U huurt een sociale huurwoning of woonwagen
  • Uw huurprijs is al minimaal 6 maanden te hoog voor uw inkomen.
Waarom doet KleurrijkWonen dit?

De Woonbond en Aedes hebben samen een Sociaal Huurakkoord afgesproken. Hierin stellen zij voor dat huurders een aanvraag voor huurbevriezing in kunnen dienen, als zij relatief veel huur betalen ten opzichte van het inkomen. KleurrijkWonen heeft besloten om hieraan mee te werken. Wij vinden het belangrijk dat de woonlasten passen bij het inkomen van de huurder.

Ik huur een vrije sector huurwoning, kan ik ook in aanmerking komen voor huurbevriezing?

Nee. Huurbevriezing geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning met een huurprijs tot € 737,14

Kan ik ook een huurverlaging aanvragen?

In het Sociaal Huurakkoord wordt ook gesproken over huurverlaging. Een huurverlaging kunt u aanvragen als u in een sociale huurwoning woont en uw kale huurprijs hoger is dan € 737,14. Deze huurverlaging hoeft niet aangevraagd te worden, deze passen wij automatisch toe. Van de sociale huurwoningen die een hogere huurprijs hadden, verlagen wij per 1 juli 2020 de huurprijs tot € 737,14.

Wanneer krijg ik te horen of ik geen huurverhoging krijg?

Als uw aanvraag voor 1 april bij ons binnen is, krijgt u voor 1 juli 2020 bericht van ons. In de tussentijd krijgt u wel de aanzegging huurverhoging. Dit is de brief die alle huurders krijgen, met daarin de huurverhoging. Als u een aanvraag voor huurbevriezing heeft ingediend, hoort u later of u wel of geen huurverhoging krijgt.

Hoe toon ik het inkomen aan?

U toont uw jaarinkomen aan met een document van de Belastingdienst van 2018 of 2019. Dit mag een inkomensverklaring of een definitieve aanslag zijn. Van alle personen van 18 jaar en ouder telt het inkomen mee. Van al deze personen moet de inkomensverklaring of definitieve aanslag worden verstrekt. Wordt uw inkomen lager omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan hebben wij daar een bewijs van nodig.