Huurverhoging 2020

Op 1 juli 2020 wordt, net als andere jaren, de huur verhoogd. Huurders ontvangen hierover vóór 1 mei 2020 een persoonlijke brief.

KleurrijkWonen heeft een adviesaanvraag over het voorgenomen huurverhogingsbesluit 2020 voorgelegd aan het Huurdersplatform. Het Huurdersplatform heeft hier een positief advies op afgegeven. Het Huurdersplatform kan zich volledig vinden in onze voorstellen voor de huurverhoging 2020.

De huurverhoging per 1 juli 2020 ziet er als volgt uit:
Huurverhoging KleurrijkWonen Wettelijk toegestaan
Sociale huurwoningen 2,6% 5,1%
Onzelfstandige woning, woonwagen (standplaats) 2,6% 4,1%
Garages CPi 1,4%
Vrije sectorhuurwoningen CPi 1,4%
Verder geldt bij sociale huurwoningen dat:
  • De huurprijs van sociale huurwoningen wordt maximaal verhoogd tot de sociale huurprijsgrens (liberalisatiegrens) van € 737,14 (als de huurprijs door huurverhoging daarboven uitkomt)
  • De huurprijs van appartementen wordt maximaal verhoogd tot de huurprijs waarover de huurtoeslag wordt berekend (subsidiabele huurprijs) van € 737,14 (als de huurprijs door de huurstijging boven de subsidiabele huur uitkomt)
  • Wanneer de huidige huurprijs boven de sociale huurprijsgrens (liberalisatiegrens) ligt, deze wordt verlaagd naar € 736,- (zoals afgesproken in het Sociaal Huurakkoord).
Sociale huurwoningen
KleurrijkWonen past dit jaar voor sociale huurwoningen de inflatievolgende huurverhoging van 2,6% toe. Huurders met een laag inkomen die wonen in een sociale huurwoning met een hoge huur, bieden wij de mogelijkheid van huurbevriezing. Zie voor meer uitleg hiervoor het onderdeel Huurbevriezing. KleurrijkWonen geeft hiermee invulling aan het specifieke maatwerk uit het Sociaal huurakkoord dat Aedes en de Woonbond hebben afgesproken.

KleurrijkWonen past dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe voor de huurders met een inkomen boven €43.574.

Vrije sector woningen
Als u een vrije sector woning huurt wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage van de maand maart 2020 is eind april 2020 bekend en wordt hier dan vermeld.

Garages en/of parkeerplaatsen
Als u een garage en/of parkeerplaats huurt, wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage van de maand maart 2020 is eind april 2020 bekend en wordt hier dan vermeld.

Onzelfstandige woning en woonwagens
Als u een onzelfstandige woning of een woonwagen(standplaats) huurt, wordt de huurprijs verhoogd met 2,6%. Behalve als er aparte afspraken zijn gemaakt. De maximaal toegestane huurverhoging is 4,1%.

Meer informatie

Vindt u op onze meest gestelde vragen pagina.