Niet tevreden?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden over ons? Of over een bedrijf dat voor ons werkt? Laat het ons dan weten. Wij behandelen uw klacht met zorg. Samen komen we tot een oplossing.

Een klacht indienen bij ons
Bespreek eerst uw klacht eerst met de medewerker zelf. Komt u er samen niet uit? Dien dan een officiële klacht bij ons in. Klik hier om een klacht in te dienen.

Hoe we het doen
Wij ontvangen uw klacht. U krijgt direct een e-mail van ons. Hierin staat hoe snel we antwoord geven. Wij proberen binnen drie weken een oplossing te vinden.

Komen wij er samen niet uit?
Bekijk dan eerst deze regels.

Meld daarna uw klacht bij de klachtencommissie. Stuur dit formulier naar:
Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH GAMEREN

Nog niet tevreden?
Heeft u alle stappen gevolgd? Is uw klacht door de Regionale Klachtencommissie behandeld? Bent u nog niet tevreden? Neem dan contact op met de Huurcommissie. Via deze site: www.huurcommissie.nl/contact of bel naar 1400.