Niet tevreden?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over ons of over een bedrijf dat in opdracht van ons werkt. Laat het ons dan weten. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en willen samen met u tot een oplossing komen.

Een klacht indienen bij ons
U kunt uw klacht eerst bespreken met de medewerker die uw vraag of melding behandelde. Zo kan hij of zij direct op het probleem reageren en samen met u naar een oplossing zoeken. Lukt het niet om samen met de medewerker tot een passende oplossing te komen? Dient u dan een officiële klacht bij ons in. U kunt uw klacht indienen via de knop "Klacht indienen".

Werkwijze
Nadat wij uw klacht hebben geregistreerd, ontvangt u een email met een bevestiging. Hierin staat binnen welke termijn u antwoord mag verwachten. Wij streven ernaar binnen drie weken tot een oplossing te komen.

Komen wij er samen niet uit?
Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. U kunt uw klacht dan schriftelijk met dit formulier indienen bij:
Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH GAMEREN

Voordat u uw klacht kunt indienen bij deze commissie, moet u eerst de klachtenprocedure van KleurrijkWonen doorlopen. Het reglement van de klachtencommissie vindt u hier.

Nog niet tevreden?
Heeft u onze klachtenprocedure doorlopen. Is uw klacht door de Regionale Klachtencommissie behandeld, maar bent u nog niet tevreden? Dan kunt u als laatste mogelijkheid terecht bij de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl/contact of telefonisch via 1400.