Reparatie(s) meldenRioolreiniging, glasschade, mechanische ventilatie en CV-onderhoud

Hiervoor neemt u direct contact op met het gespecialiseerde bedrijf.Reparatiewijzer

Het onderhoud van uw huurwoning is deels voor u. En deels voor de verhuurder. Bekijk het Besluit Kleine herstellingen van de overheid. Daar staat wie verantwoordelijk is voor een reparatie. Is de verhuurder verantwoordelijk, dan dient u een reparatieverzoek in bij KleurrijkWonen. U krijgt dan vooraf een factuur. Heeft u zelf iets gerepareerd? Dan vergoeden wij dit niet.

Soms moeten we iets repareren op uw kosten
Bijvoorbeeld bij vernieling of onjuist gebruik. Deze kosten moet u dan zelf betalen. Wij sturen u vooraf een factuur, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. De prijzen die wij gebruiken staan op de Prijslijst aanpassing & vervanging.

Klein ongedierte
Heeft u last van klein ongedierte zoals wespen, mieren, slakken en andere ongedierte dan zijn de kosten voor de huurder zelf.

Elektrisch koken
Wilt u overstappen naar elektrisch koken? Hier leest u wat u moet doen.