Servicekosten

Wat zijn servicekosten ?
In uw huurovereenkomst staan de servicekosten apart vermeld.
Servicekosten zijn alle kosten voor leveringen en diensten die in rekening mogen worden gebracht. Kosten voor algemene ruimte waaronder de nutsvoorzieningen van gas, water en elektriciteit, schoonmaak en glasbewassing, tuinonderhoud en huismeester.

Vragen afrekening
Als u een andere vraag heeft, neemt u dan contact op met de afdeling servicecontracten
tel. 0345-569100 of per mail stookservicekosten@kleurrijkwonen.nl

Meest gestelde vragen

Servicekostenafrekening

U betaalt de servicekosten via een maandelijks voorschot. Eén keer per jaar rekenen we de betaalde voorschotbedragen af via de servicekosten afrekening. U krijgt vóór 1 juli de afrekening over het voorgaande jaar.

U ontvangt een bedrag van KleurrijkWonen

Het te ontvangen bedrag wordt binnen 30 dagen op uw bij ons bekende bankrekening overgemaakt.

Huurachterstand/Betalingsregeling

Heeft u een huurachterstand of een betalingsregeling? Dan verrekenen we de achtstand met de teveel betaalde servicekosten.

U betaald een bedrag aan KleurrijkWonen

U dient het bedrag over te maken op bankrekening IBAN39BNGH028.50.57.820 t.n.v. KleurrijkWonen onder vermelding van het relatienummer. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen .

Afrekening Ista

Het verbruik van de verwarming wordt d.m.v. meters op de radiatoren in de woning door Ista uitgelezen en berekend. De afrekening van Ista is toegevoegd bij de afrekening van KleurrijkWonen.

Voorschotten

De voorschotten van de componenten worden één keer per jaar op 1 januari herzien. Tussentijds verhogen/verlagen is niet mogelijk. In december wordt de bewoner hierover geïnformeerd.

Verhuizing

Na opzegging van de huurovereenkomst ontvangt u de afrekening servicekosten voor 1 juli in het volgend jaar.

Vaste kosten

Sommige kosten vindt u niet terug op de servicekostenafrekening dit zijn vaste kosten voor bijvoorbeeld glasfonds en rioolfonds.