Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

U betaalt maandelijks servicekosten. Dit zijn kosten voor onderhoud en diensten in en rond uw woning en/of appartementencomplex. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin, verlichting in de centrale hal of schoonmaak van het trappenhuis en de dakgoten. Maar ook de kosten voor de huismeester of het liftonderhoud vallen onder de servicekosten. In uw huurovereenkomst staan de servicekosten apart vermeld.

Servicekostenafrekening

U betaalt de servicekosten via een voorschot. Eén keer per jaar rekenen we de betaalde voorschotbedragen af via de servicekostenafrekening. U krijgt vóór juli de afrekening over het voorgaande jaar. Als u geld terugkrijgt, maken we het teveel betaalde bedrag binnen 14 dagen na verzending van de brief aan u over. Het is ook mogelijk dat u moet bijbetalen.

Huurachterstand
Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen we de achterstand met de teveel betaalde servicekosten.

Huurovereenkomst opgezegd?
Na opzegging van de huurovereenkomst, ontvangt u de eindafrekening. Maximaal 6 weken na de laatste huurdag, krijgt u de voorstand teruggestort.

Vaste kosten
Sommige kosten vindt u niet terug op de servicekostenafrekening. Dit zijn vaste kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen (glasbreuk en rioolservice) of alarmering.