Uw huurwoning kopen

Wij geven onze huurders graag de kans om hun woning te kopen, via Koopgarant. Of dit ook voor u aantrekkelijk is, bepaalt u natuurlijk zelf. Onze eigen Verkoopmakelaar begeleidt u bij de koop van uw woning.

Koopgarant

Terugkoopregeling

Bij Koopgarant kopen wij de woning van u terug bij verkoop in de toekomst. Zo bent u verzekerd van een snelle verkoop als u verhuist. Bij waardestijging of - daling van uw woning delen wij mee in de winst of het verlies.

Kopen met prijsverlaging

Koopgarant betekent kopen met een prijsverlaging. Als uw (gezamenlijk) geregistreerd inkomen (geïndexeerd met inflatiecorrectie) onder de € 50.000,- ligt, verlagen wij de koopsom met 25%. Dit percentage wordt berekend over de taxatiewaarde van de woning.

Eigendom en erfpacht

U bent volledig eigenaar van een Koopgarantwoning. Wij geven de grond uit in erfpacht, dus blijven wij eigenaar van de grond. Wij kopen deze erfpacht eeuwigdurend af, dit maakt deel uit van de erfprijs. U krijgt dus niet te maken met een stijging van de canonprijs.

Meer weten?

Wilt u weten of het mogelijk is om uw huurwoning te kopen? Mail ons dan via info@stavastplus.nl of bel naar (0344) 61 16 08.