Uw huurwoning kopen

In sommige gevallen is het mogelijk om uw huurwoning te kopen met de Koopgarantregeling. Wilt u weten of uw woning te koop is? Mail ons via info@stavastplus.nl of bel naar (0345) 59 62 10.

Koopgarant

Met Koopgarant koopt u een woning van KleurrijkWonen met een prijsverlaging van 25% op de taxatiewaarde. Dit heeft invloed op de hoogte van uw hypotheekbedrag, wat iedere maand scheelt in uw woonlasten.

Een voorwaarde voor deze lagere koopprijs is dat u bij verhuizing de woning weer aanbiedt aan KleurrijkWonen. KleurrijkWonen koopt de woning gegarandeerd van u terug. De economische waardeontwikkeling delen we: 62,5% voor u en 37,5% voor KleurrijkWonen. De waardeontwikkeling door verbouwingen aan uw huis, denk aan een dakkapel, een vaste trap, een nieuwe keuken/badkamer of uitbouw, blijft buiten de verdeling. De winst daarvan is helemaal voor u.

Wilt u in aanmerking komen voor Koopgarant, dan mag uw gezamenlijke belastbaar inkomen (geïndexeerd met inflatiecorrectie) niet hoger zijn dan
€ 57.000,- per jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Koopgarantregeling neem dan contact op met Stavastplus via info@stavastplus.nl of bel naar (0345) 59 62 10.