KleurrijkWonen en Wmo

Door de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben wij het initiatief genomen om meer te doen voor onze huurders met een zorgvraag. De ontwikkelingen in de Wmo zorgen er namelijk voor dat onze huurders langer zelfstandig thuis (kunnen) wonen.


Aanvraag woningaanpassing

De Wmo is primair de plek waar u met uw zorgvraag woningaanpassingen dient aan te vragen. Dit doet u via de gemeente waarin u woont. Elke gemeente heeft een Wmo loket, hier kunt u terecht voor informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.

Uitzonderingen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Wmo niet of niet helemaal tot realisatie van uw gewenste woningaanpassing over gaat. Zo kan het gaan om zogenaamde algemeen gebruikelijke voorzieningen, die feitelijk voor iedereen wenselijk kunnen zijn. Maar ook om tijdelijke hulpmiddelen en/of aanpassingen. In beide gevallen zal de Wmo niet tot uitvoering en vergoeding over gaan.

Afwijzing aanvraag Wmo

Bij een afwijzing of niet volledige toewijzing, kan het zo zijn dat u de aanvraag voor uw woningaanpassing bij ons kunt indienen. Hierbij geldt hetzelfde principe als bij de Wmo; om welke aanpassing gaat het en wat is uw persoonlijke situatie. Betaalbaarheid speelt hierbij ook een belangrijke rol. Bij ons zijn de volgende aanvragen mogelijk:

  • Medisch noodzakelijke aanpassingen die door de Wmo (gedeeltelijk) worden vergoed;
  • Gewenste woningaanpassingen (maar medisch niet noodzakelijk);
  • Tijdelijke woningaanpassingen.

Doorstromen en verhuizen

Langer thuis wonen is niet per definitie langer in hetzelfde huis blijven wonen. Soms is verhuizen een makkelijker of beter alternatief. Zeker bij een combinatie van meerdere ingrijpende woningaanpassingen kan dit aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als u rolstoelafhankelijk wordt, maar de gangen en ruimten in de woning te krap zijn. Onze verhuurmedewerkers nemen in dat geval de mogelijkheden met u door. In onderstaande gevallen sturen we aan op verhuizen:

  • Eengezinswoningen passen wij alleen aan bij investeringen boven € 1.000,- voor gezinnen. Vanwege de gewenste doorstroming sturen wij bij kleine huishoudens en senioren aan op het doorstromen naar kleinere woningen.
  • Het totaal aan investeringen in de woning komt boven de € 5.000,- en past niet in het gewenste aanbod volgens onze vastgoedmarketing.

Wie betaalt?

KleurrijkWonen is zeker bereid om haar huurders te ondersteunen bij het realiseren van woningaanpassingen. Afhankelijk van de aanvraag hanteren we hiervoor een minimale eigen bijdrage van €250,- per aanvraag. Wilt u weten wat voor u van toepassing is dan kunt u hier terecht. De woningaanpassing wordt nooit verrekend via een huurverhoging. Betalingsregelingen zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk.

Aanvraag indienen

Heeft u een aanvraag gedaan via de Wmo voor uw woningaanpassing en is deze afgewezen? Dan kunt u via onderstaande knop de beslisboom doorlopen en ziet u of u een aanvraag bij ons kan indienen.