Woningruil

U wilt graag uw woning ruilen met iemand anders? Dat kan.

Onder woningruil verstaan wij het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. De huurders kunnen in verschillende gemeenten in Nederland woonachtig zijn. Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder, voortkomende uit het huurcontract, over op de andere huurder.

Wij bemiddelen niet bij een woningruil. U zoekt dus zelf een geschikte kandidaat. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door op internet een advertentie te plaatsen, via websites als www.woningruil.nl of een advertentie in de krant. U kunt ook een oproep ophangen, bijvoorbeeld op een mededelingenborden in de plaats of wijk waar u wilt ruilen.

Waar letten wij op bij woningruil:

Heeft u een geschikte kandidaat gevonden, dan gelden een aantal voorwaarden voordat wij toestemming verlenen:

 • gaat het om een echte woningruil, dat wil zeggen hebben beide huurders de intentie om zich blijvend in elkaars woning te vestigen;
 • zijn beide ruilpartners minimaal één jaar in de huidige woning woonachtig;
 • wordt er voldaan aan de eisen die gelden bij de toewijzing van de woning bijvoorbeeld met betrekking tot leeftijd of inkomen (passend toewijzen);
 • staat u beide ingeschreven bij Woongaard;
 • er mag geen sprake zijn van huurachterstand of overlast.

Bij woningruil wordt een nieuwe huurprijs vastgesteld. U kunt geen aanspraak maken op een mogelijk lagere huur van uw ruilpartner. Na een woningruil geldt de verplichting om de nieuwe woning minimaal één jaar te huren.

U krijgt géén toestemming als:

 • één van de ruilpartners niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
 • één van de ruilpartners inwonend is;
 • één van de betrokken woningen een bijzondere bestemming heeft, bijvoorbeeld:
  1. een medisch aangepaste woning, tenzij de ruilkandidaat in aanmerking komt voor deze aanpassing;
  2. een wisselwoning;
  3. een sloopwoning;
  4. er bijzondere toewijzingsafspraken zijn gemaakt.

Meer informatie over hoe u woningruil aanvraagt vindt u hier.

Woningruil aanvraag indienen:

Indien u wilt overgaan tot het indienen van een aanvraag voor woningruil kunt u op onderstaande button klikken. Let op! Bij het digitaal indienen van de aanvraag voor woningruil, vragen wij u alle benodigde documenten digitaal beschikbaar te hebben. Welke documenten u digitaal nodig heeft vindt u hier.