Stoppen met Woongoud

In 2007 zijn we begonnen met Woongoud, een programma waarmee we huurders beloonden voor goed huurderschap en actieve inzet in hun buurt of gebouw. Met de Woongoudpas ontvangt u korting bij Woongoud-winkeliers. Met uw gespaarde Woongoudpunten rekent u af bij de winkeliers. Helaas hebben we het besluit moeten nemen om te stoppen met Woongoud.

Waarom stoppen met Woongoud?
Sinds de aanpassing van de Woningwet gelden er strengere regels. De mogelijkheden om Woongoud in te zetten, zijn beperkter. We bereiken er steeds minder huurders mee. Ook het aantal deelnemende winkeliers daalde de afgelopen jaren door sluiting. Huurders kunnen hierdoor minder gemakkelijk hun Woongoudpunten in de buurt verzilveren. Om deze redenen zien we ons genoodzaakt te stoppen met Woongoud.

Wat betekent dit voor mijn Woongoudpunten?
We stoppen per 1 juli 2021 met het bijschrijven van Woongoudpunten. U heeft daarna een jaar tijd om uw gespaarde Woongoudpunten te verzilveren bij Woongoud-winkeliers, dus tot 1 juli 2022.

Wat betekent dit voor mijn Woongoudpas?
Uw Woongoudpas is geldig zolang u uw Woongoudpunten kunt verzilveren. Vanaf 1 juli 2022 vervalt uw Woongoudpas. U ontvangt dan geen korting meer bij de deelnemende winkeliers.