Iemand op uw woning laten passen

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is een persoon die voor uw woning zorgt. Deze persoon verblijft daar als er u er zelf tijdelijk niet bent. U heeft dan toestemming van KleurrijkWonen nodig. Ook gelden er een aantal regels.

Wanneer vraagt u het aan?

U vraagt huisbewaarderschap aan als u tijdelijk ergens anders gaat wonen. Bijvoorbeeld vanwege een reis, een baan of als u wilt proef-samenwonen.

Wat zijn de regels?
 • Huisbewaarderschap vraagt u minimaal zes weken voordat u vertrekt aan.
 • De periode is voor minimaal twee maanden en maximaal één jaar.
 • U zoekt zelf iemand voor de tijdelijke bewoning; de huisbewaarder.
 • Van de huisbewaarder ontvangen wij een kopie van het Identiteitsbewijs en een uittreksel van het BRP (Basisadministratie Persoonsgegevens).
 • U blijft als hoofdhuurder aansprakelijk voor alle verplichtingen, die volgen uit het huurcontract (zoals de huurbetaling, het onderhoud van de woning en tuin en het voorkomen van overlast).
 • De huurbewaarder is minimaal 18 jaar.
 • U betaalt de huur door middel van een automatische incasso.
 • U woont al minimaal één jaar in de woning.
 • U mag geen hogere 'huur' vragen aan uw huisbewaarder dan de huurprijs, dus geen winst maken.
KleurrijkWonen nodigt u eventueel uit voor een persoonlijk gesprek.
Heeft de huisbewaarder recht op de woning?

De huisbewaarder heeft geen recht op de woning. Er is geen contract afgesloten tussen de huisbewaarder en KleurrijkWonen. Keert u als hoofdhuurder uiteindelijk niet terug in de woning? Dan mag de huisbewaarder niet in de woning blijven.

Let op!
Volgens de wet staat u bij de gemeente ingeschreven, waar uw hoofdverblijf is. Het (tijdelijke) vertrek uit uw woning kan dus gevolgen hebben voor uw toeslagen. De huisbewaarder maakt geen aanspraak op de toeslagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Geen toestemming, wel inwoning?

Vraagt u geen huisbewaarderschap aan maar woont er wél iemand anders in uw woning? Zonder onze toestemming is dit woonfraude. We kunnen besluiten tot ontruiming van de woning en het ontbinden van de huurovereenkomst. Hiervoor starten wij een gerechtelijke procedure.

Hoe regel ik huisbewaarderschap?

Het aanvragen kan eenvoudig via www.kleurrijkwonen.nl, met het digitale formulier 'Huisbewaarderschap . U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen.

Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de contactgegevens van u en de huisbewaarder.
 • Papieren die laten zien waarom u (de hoofdhuurder) tijdelijk een andere verblijfplaats nodig heeft. Denk aan reisdocumenten, de toelating bij een studie in het buitenland, een arbeidscontract of een aanmelding bij een zorginstelling.
 • Gaat u proef-samenwonen? Dan ontvangen wij graag een gezamenlijk opgestelde en getekende verklaring daarvan.
 • Een getekende huuropzegging. Als u voor of op het afgesproken tijdstip terugkeert, wordt de huuropzegging ingetrokken. Als u niet terugkomt, dan eindigt de huurovereenkomst op de huuropzegging vermelde datum. U blijft dan nog wel verantwoordelijk voor het schoon en leeg opleveren van de woning. Lees hier meer over opzeggen van uw huurovereenkomst.