Huurverhoging

Per 1 juli 2018 vindt, net als ieder jaar, de jaarlijkse huurverhoging plaats. Voor het bepalen van deze huurverhoging wordt gekeken naar het gezamenlijke jaarinkomen over 2016. Dat zijn de bruto inkomens van alle leden van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar wordt gedeeltelijk meegeteld, alleen het deel boven het minimumloon telt mee. De Belastingdienst geeft aan ons door tot welke inkomenscategorie uw huishouden behoort. Wij weten uw exacte inkomen niet. De huurverhoging per 1 juli 2018 ziet er dan als volgt uit:

Inkomen (peiljaar 2016)

personen ingeschreven op uw adres op 01-07-2018

Huurverhoging KleurrijkWonen

Toegestaan

Huishoudens met een inkomen tot en met €41.056,-

1,4%

3,9%

Huishoudens met een inkomen boven €41.056,- waarvan de huidige huur zonder servicekosten ligt tussen €640,14 tot en met €710,68

4,0%

5,4%

Huishoudens met een inkomen boven €41.056,- waarvan de huur lager is dan €640,14

5,4%

5,4%

Huishoudens waarvan het inkomen onbekend is

1,4%

3,9%

Huren zonder servicekosten die door een eerdere huurverhoging al boven €710,68 liggen

0%

Afhankelijk van inkomen

3,9% of 5,4%

Vrije sector woningen

Als u een vrije sector woning huurt bij ons (huurprijs boven €710,68,-) geldt dat de huurprijs met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart wordt verhoogd met 1%.

Garages en/of parkeerplaatsen

Als u een garage en/of parkeergelegenheid huurt bij ons, geldt dat de huurprijs met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart wordt verhoogd met 1%.

Woonwagens

Als u een woonwagen huurt bij ons dan wordt uw huurprijs verhoogd met 1,4%. Tenzij u een afwijkend huurcontract heeft.

Meer informatie

Vindt u op onze meest gestelde vragen pagina.

Wilt u weten of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2018 was mogelijk tot 1 juli 2018.

Krijgt u Huurtoeslag ?

Krijgt u Huurtoeslag?

KleurrijkWonen geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij verwerken deze nieuwe huurprijs pas aan het eind van het jaar. Uw huurtoeslag (voorschot) blijft gelijk. U ontvangt na afloop van het jaar (2018) een afrekening van de Belastingdienst. De nieuwe huurprijs per 1 juli wordt hierin verrekend. Via de site van de Belastingdienst ziet u op dit moment alleen de oude (huidige) huurprijs staan.