Huurverhoging 2019

Op 1 juli 2019 wordt, net als andere jaren, de huur verhoogt. Hoeveel deze huurverhoging is hangt af van het gezamenlijke jaarinkomen over 2017. Dat zijn de bruto inkomens van alle leden van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar wordt gedeeltelijk meegeteld. Alleen het deel boven het minimumloon telt mee.

De Belastingdienst geeft aan ons door in welke inkomenscategorie uw huishouden hoort. Wij krijgen niet uw exacte inkomen te weten.

De huurverhoging per 1 juli 2019 ziet er zo uit:

Inkomen (peiljaar 2017)

Huurverhoging KleurrijkWonen

Toegestaan

Huishoudens met een inkomen tot en met 42.436,-

1,4%

4,1%

Huishoudens met een inkomen boven 42.436,- waarvan de huidige huur zonder servicekosten ligt tussen 651,03 tot en met 720,42

4,2%

5,6%

Huishoudens met een inkomen boven 42.436,- waarvan de huur lager is dan 651,04

5,6%

5,6%

Huishoudens waarvan het inkomen onbekend is

1,4%

4,1%

Huren zonder servicekosten die door een eerdere huurverhoging al boven 720,42 liggen

0%

Afhankelijk van inkomen

Vrije sector woningen

Als u een vrije sector woning huurt wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage van maart 2019 is 2,8%.

Garages en/of parkeerplaatsen

Als u een garage en/of parkeerplaats huurt, wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage van maart 2019 is 2,8%.

Woonwagens

Als u een woonwagen huurt, wordt de huurprijs verhoogd met 1,4%. Behalve als er aparte afspraken zijn gemaakt. De maximaal toegestane huurverhoging is 3,1%.

Meer informatie

Vindt u op onze meest gestelde vragen pagina.

Krijgt u Huurtoeslag ?

Krijgt u Huurtoeslag?

KleurrijkWonen geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij verwerken deze nieuwe huurprijs pas aan het eind van het jaar. Uw huurtoeslag (voorschot) blijft gelijk. U ontvangt na afloop van het jaar (2019) een afrekening van de Belastingdienst. De nieuwe huurprijs per 1 juli wordt hierin verrekend. Via de site van de Belastingdienst ziet u op dit moment alleen de oude (huidige) huurprijs staan.

Uitvoering van het Sociaal huurakkoord in 2019

Op 25 maart ontstond er in de media onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken zoals verwoord in het Sociaal Huurakkoord, met name over de tijdelijke huurkorting voor dure scheefwoners. Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hierover in het Sociaal Huurakkoord dan ook een aparte paragraaf opgenomen. Lees meer

Verlaging bijdrage Rioolfonds

KleurrijkWonen verlaagt de bijdrage van huurders aan het Rioolfonds van € 1,75 naar € 1,40 per maand. Dit doen wij omdat de kosten die worden betaald uit het rioolfonds in de afgelopen jaren lager zijn geweest dan de totale bijdrage van onze huurders.