Huurverhoging 2024

Huurverhoging
Elk jaar past KleurrijkWonen op 1 juli de huurprijs van uw woning aan. Dit doen we volgens de richtlijnen van de overheid. Voor individuele woningen mogen wij de huur met de CAO loonontwikkeling verhogen. Dat komt neer op 5,8%. De totale huuropbrengsten mogen echter stijgen met 5,3%. Daarom kiezen we voor een gelijke huurverhoging voor iedereen.

Wij verhogen de huur per 1 juli 2024 als volgt:

  • Sociale huurwoningen: 5,3%
  • Huurwoningen lager dan €300: €25,-
  • Huurwoningen met een inkomensafhankelijke huurverhoging* : €100,-
  • Onzelfstandige woningen/woonwagen(standplaats): 5,3%
  • Vrije sector huurwoningen: 5,3%

*Dit geldt alleen voor de hoge inkomens (eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 62.191, twee persoonshuishouden met een inkomen hoger dan € 82.921).

Heeft u recht op huurtoeslag?
Dan krijgt u meestal ook meer huurtoeslag. Uw huurverhoging wordt hiermee deels vergoed. Wij geven de nieuwe huur door aan de Belastingdienst.

Ontvangst brief met voorstel huurverhoging
Huurders van een sociale huurwoning ontvangen vóór 1 mei 2024 een brief met het voorstel voor de huurverhoging.

Huurt u een vrije sector woning, garage, parkeerplaats of bedrijfsruimte? Dan ontvangt u de brief met het voorstel voor de huurverhoging in mei 2024.

Instemming Huurdersplatform
Op basis van het advies van het huurdersplatform is de huurverhoging van vrije sector woningen bijgesteld. Het Huurdersplatform heeft positief ingestemd met de voorgestelde huurverhoging.

Meer informatie
Wij hebben de meest gestelde vragen beantwoord. U vindt deze hier.

Heeft u een andere vraag?
Stuur dan een mail naar hvh@kleurrijkwonen.nl. Of bel op werkdagen tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum, (0345) 59 61 00.


Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met het voorstel voor de huurverhoging?
Klik op deze link om bezwaar te maken
Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn.