Huurverhoging 2021

Elk jaar ontvangt u van ons een brief met de huurverhoging, die vervolgens op 1 juli ingaat.
Dit jaar verhogen wij echter de huur van onze sociale en vrije sector woningen niet.

Dat de huren niet omhoog gaan noemen we huurbevriezing
De huurbevriezing geldt ook voor alle onzelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dus ook niet doorgevoerd.

De huurbevriezing ook voor vrije sector huurwoningen
Voor de vrije sector woningen geldt een maximum voor de huurverhoging. Maar KleurrijkWonen heeft besloten de huurbevriezing ook voor deze woningen te laten gelden. Dus ook huurders van vrije sector huurwoningen ontvangen dit jaar geen huurverhoging.

U ontvangt een brief
Huurders van wie de huur gelijk blijft, ontvangen eind april nog wel een brief van ons. Zo weet iedereen precies wat er met zijn of haar huur gebeurt.

De huur van garages, parkeerplaatsen en dergelijke gaat wel omhoog
We verhogen wél de huren van losse garages, parkeerplaatsen, bergingen en bedrijfsruimten.
De huurverhoging bedraagt 1,9% (CPI). Deze huurders ontvangen vóór 1 juli aanstaande een brief.

Het Huurdersplatform heeft positief gereageerd op ons voorstel
KleurrijkWonen heeft het voorstel voor de huurverhoging besproken met het Huurdersplatform. Het platform heeft hier positief advies op afgegeven. Lees de reactie hier.

Wat was de Huurverhoging in 2020? Klik hier.
Krijgt u Huurtoeslag ?

Krijgt u Huurtoeslag?

KleurrijkWonen geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij verwerken deze nieuwe huurprijs pas aan het eind van het jaar. Uw huurtoeslag (voorschot) blijft gelijk. U ontvangt na afloop van het jaar (2019) een afrekening van de Belastingdienst. De nieuwe huurprijs per 1 juli wordt hierin verrekend. Via de site van de Belastingdienst ziet u op dit moment alleen de oude (huidige) huurprijs staan.

Uitvoering van het Sociaal huurakkoord in 2019

Op 25 maart ontstond er in de media onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken zoals verwoord in het Sociaal Huurakkoord, met name over de tijdelijke huurkorting voor dure scheefwoners. Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hierover in het Sociaal Huurakkoord dan ook een aparte paragraaf opgenomen. Lees meer

Verlaging bijdrage Rioolfonds

KleurrijkWonen verlaagt de bijdrage van huurders aan het Rioolfonds van € 1,75 naar € 1,40 per maand. Dit doen wij omdat de kosten die worden betaald uit het rioolfonds in de afgelopen jaren lager zijn geweest dan de totale bijdrage van onze huurders.