Huurverhoging 2022

Op 1 juli 2022 wordt de huur verhoogd. Huurders ontvangen hierover vóór 1 mei 2022 een persoonlijke brief.

KleurrijkWonen heeft het voorgenomen beleid voor de huurverhoging besproken met het Huurdersplatform. Het platform heeft geadviseerd de huren dit jaar niet, of beperkt te verhogen in verband met sterk gestegen kosten van levensonderhoud, de energielasten en de gemeentelijke belastingen. KleurrijkWonen heeft het advies van het Huurdersplatform dit jaar helaas niet kunnen overnemen.

Waarom heeft KleurrijkWonen het advies niet overgenomen?

KleurrijkWonen is verantwoordelijk voor betaalbare en goede woningen. Bestaande woningen moeten duurzamer en energiezuiniger worden. En er moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Om aan alle verwachtingen van huurders en overheid te voldoen, hebben wij voldoende geld nodig. De kosten stijgen snel en als we de huurverhoging niet doorvoeren, wordt het steeds lastiger om aan onze verplichtingen te voldoen. Lees hier de reactie op het advies van het Huurdersplatform.
Huurverhoging KleurrijkWonen
Sociale huurwoningen 2,3%
Onzelfstandige woning, woonwagen (standplaats) 2,3%
Garages CPi
Vrije sectorhuurwoningen CPi
Verder geldt bij sociale huurwoningen dat:
  • De huurprijs van sociale huurwoningen wordt maximaal verhoogd tot de sociale huurprijsgrens (liberalisatiegrens) van € 763,47 (als de huurprijs door huurverhoging daarboven uitkomt)
  • De huurprijs van appartementen wordt maximaal verhoogd tot de huurprijs waarover de huurtoeslag wordt berekend (subsidiabele huurprijs) van € 763,47 (als de huurprijs door de huurstijging boven de subsidiabele huur uitkomt)
KleurrijkWonen past dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen boven €47.948 en voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven €55.486.

Vrije sector woningen

Als u een vrije sector woning huurt wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart met een maximum van 3,3%. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage is rond 10 mei bekend en dan vermelden we het hier.

Garages en/of parkeerplaatsen

Als u een garage en/of parkeerplaats huurt, wordt de huurprijs verhoogd met het Consumenten Maandprijsindexcijfer (Cpi) van de maand maart met een maximum van 3,3%. Behalve als er andere afspraken zijn gemaakt. Het Cpi-percentage van de maand maart 2022 is eind april 2022 bekend en wordt hier dan vermeld.

Onzelfstandige woning en woonwagens

Als u een onzelfstandige woning of een woonwagen(standplaats) huurt, wordt de huurprijs verhoogd met 2,3%. Behalve als er aparte afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie

Vindt u op onze meest gestelde vragen pagina.

Wat was de Huurverhoging in 2021? Klik hier.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar indienen? Klik hier.
Krijgt u Huurtoeslag ?

Krijgt u Huurtoeslag?

KleurrijkWonen geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij verwerken deze nieuwe huurprijs pas aan het eind van het jaar. Uw huurtoeslag (voorschot) blijft gelijk. U ontvangt na afloop van het jaar (2019) een afrekening van de Belastingdienst. De nieuwe huurprijs per 1 juli wordt hierin verrekend. Via de site van de Belastingdienst ziet u op dit moment alleen de oude (huidige) huurprijs staan.

Uitvoering van het Sociaal huurakkoord in 2019

Op 25 maart ontstond er in de media onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken zoals verwoord in het Sociaal Huurakkoord, met name over de tijdelijke huurkorting voor dure scheefwoners. Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hierover in het Sociaal Huurakkoord dan ook een aparte paragraaf opgenomen. Lees meer

Verlaging bijdrage Rioolfonds

KleurrijkWonen verlaagt de bijdrage van huurders aan het Rioolfonds van € 1,75 naar € 1,40 per maand. Dit doen wij omdat de kosten die worden betaald uit het rioolfonds in de afgelopen jaren lager zijn geweest dan de totale bijdrage van onze huurders.