Huurverhoging 2020

Op 1 juli 2020 wordt, net als andere jaren, de huur verhoogd. Hoeveel de huur wordt verhoogd, leest u vanaf 6 april 2020 op deze pagina.

Huurbevriezing

We kunnen u wel alvast informeren over de mogelijkheid om geen huurverhoging te krijgen. Dit heet huurbevriezing.
Hier leest u er meer over.

Krijgt u Huurtoeslag ?

Krijgt u Huurtoeslag?

KleurrijkWonen geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij verwerken deze nieuwe huurprijs pas aan het eind van het jaar. Uw huurtoeslag (voorschot) blijft gelijk. U ontvangt na afloop van het jaar (2019) een afrekening van de Belastingdienst. De nieuwe huurprijs per 1 juli wordt hierin verrekend. Via de site van de Belastingdienst ziet u op dit moment alleen de oude (huidige) huurprijs staan.

Uitvoering van het Sociaal huurakkoord in 2019

Op 25 maart ontstond er in de media onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken zoals verwoord in het Sociaal Huurakkoord, met name over de tijdelijke huurkorting voor dure scheefwoners. Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hierover in het Sociaal Huurakkoord dan ook een aparte paragraaf opgenomen. Lees meer

Verlaging bijdrage Rioolfonds

KleurrijkWonen verlaagt de bijdrage van huurders aan het Rioolfonds van € 1,75 naar € 1,40 per maand. Dit doen wij omdat de kosten die worden betaald uit het rioolfonds in de afgelopen jaren lager zijn geweest dan de totale bijdrage van onze huurders.