Huurverhoging 2023

Huurverhoging
Elk jaar gaan de huren van de meeste huurwoningen landelijk omhoog met minimaal het inflatiepercentage. Ook KleurrijkWonen verhoogt ieder jaar per 1 juli de huren. De huurverhogingsbrief ontvangt u jaarlijks vóór 1 mei. We berekenen de verhoging over de huur zonder servicekosten (kale huur). Geef uw nieuwe huur en evt. aanpassingen door aan de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt.

Op deze pagina geven wij u meer informatie over de huurverhoging 2023 en de mogelijkheid tot bezwaar maken.

Wij passen onderstaande huurverhoging toe:
Sociale huurwoningen: 2,6% (Loonontwikkeling – 0,5%)
Huurwoningen < € 300: 25 euro
Onzelfstandige woningen: 2,6% (Loonontwikkeling – 0,5%)
Vrije sector huurwoningen: 3,1% (Loonontwikkeling)

Geen huurverhoging voor woningen met energielabel E, F of G
Huurders van een woning met energielabel E, F of G krijgen dit jaar geen huurverhoging. Deze woningen hebben een hogere energielast.

Vrije sector woningen
Als u een vrije sector woning huurt, dan wordt de huurprijs dit jaar verhoogd met 3,1%.

Garages & parkeerplaatsen
We verhogen de huurprijs van garages en parkeerplaatsen met 4,4%.

Onzelfstandige woningen & woonwagens
Voor een onzelfstandige woning of een woonwagen(standplaats) verhogen we de huurprijs met 2,6%. Behalve als er aparte afspraken zijn gemaakt.

Instemming van het Huurdersplatform
KleurrijkWonen heeft de huurverhoging en huurverlaging besproken met het Huurdersplatform. Zij heeft ingestemd met de voorgestelde huurverhoging.

Meer informatie vindt u bij de meest gestelde vragen.

Bezwaar indienen
Wilt u bezwaar indienen? Klik dan hier.