Huurverhoging: meest gestelde vragen

Waarom verhoogt KleurrijkWonen jaarlijks de huur?

Het is wettelijk geregeld dat woningcorporaties eenmaal per jaar de huur mogen verhogen. Dit is om de kwaliteit van woningen te behouden en verbeteren én om nieuwe woningen te kunnen bouwen. De overheid bepaalt hoeveel procent de huurverhoging maximaal mag zijn.

Ik wil de huurverhoging weigeren, omdat ik klachten heb over het onderhoud van mijn woning. Kan dat?
Nee. Hiervoor bestaat een andere procedure. U moet het gebrek eerst schriftelijk bij ons melden. Voor meer informatie, klik hier . Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u met uw klacht over het onderhoud van de woning het hele jaar terecht bij de Huurcommissie.
Wanneer is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de huurverhoging? Hoe doe ik dat?

Er zijn een paar redenen waardoor het mogelijk is om bezwaar in te dienen. Klik hier voor meer informatie. U vindt hier ook het bezwaarformulier. Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn.

Ik heb problemen met het betalen van de huur. Wat kan ik doen

Neem zo snel mogelijk contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0345) 59 61 00) of per mail (klantvragen@kleurrijkwonen.nl). Samen met u zoeken we naar een oplossing of treffen we een regeling met u. Soms verwijzen we u door naar schuldhulpverleners of mensen, die u helpen bij uw administratie.

Wat is precies de ‘kale’ huur? En wat is de maximale huur?

De ‘kale’ huur is de huurprijs zonder de bijkomende servicekosten. Jaarlijks volgt een eindafrekening voor deze kosten.
Uw woning heeft een aantal woningwaarderingspunten. Hierbij hoort een maximale huurprijs. Wij mogen wettelijk niet méér kale huur vragen dan de maximale huurprijs. Meer informatie over het systeem om woningen te waarderen (woningwaarderingsstelsel) vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken in een aangetekende brief, die u naar ons stuurt.

Wat is een huurovereenkomst voor een vrije sector woning?

Dit is een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract boven de geldende prijsgrens tussen de sociale huur en de vrije sector lag (de ‘liberalisatiegrens’). Per 1 januari 2024 is de liberaliseringsgrens € 879,66 voor nieuwe huurovereenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Mag de huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitstijgen?

Ja, dat mag als de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 879,66 ligt. KleurrijkWonen verhoogt de huur van de woning niet meer dan de liberalisatiegrens.
Is uw inkomen gedaald en wilt u huurtoeslag aanvragen? Ga naar www.toeslagen.nl of belt u naar de Belastingdienst.

Mag de huurprijs na huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens uitstijgen?

De huurprijs mag door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger worden dan de maximale huurprijs van de woning. Deze maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door de puntentelling in het woningwaarderingsstelsel. De kwaliteit van de woning bepaalt hoeveel punten een woning krijgt. Wij zorgen ervoor dat uw huur niet boven de maximale huurprijs komt. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Huurcommissie

Wat zijn de kosten voor de procedure van de Huurcommissie?

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten van de Huurcommissie.
Voor de huurder zijn deze kosten € 25,-

Ben ik mijn betaalde voorschot op de procedure voor de Huurcommissie altijd kwijt?

Nee, de Huurcommissie kijkt welke partij gelijk heeft. Degene die een huurgeschil bij de Huurcommissie voorlegt, betaalt in eerste instantie de kosten voor de procedure.
Alle bezwaren die vóór 1 juli 2024 bij ons zijn ingediend en waarover geen overeenstemming is bereikt, worden door KleurrijkWonen ingediend bij de Huurcommissie.

Onderhoudsklacht en huurverhoging

Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?
U kunt geen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij ons. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Huurtoeslag

Moet ik door de huurverhoging ook mijn aanvraag voor huurtoeslag aanpassen?

De huurtoeslag loopt van januari tot en met december. Bij de huurverhoging geven wij uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Let op: als de huurprijs na een toegekend bezwaar alsnog is aangepast, geef dan zelf de juiste huurprijs door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt de nieuwe huurprijs in november bij de berekening van het voorschot voor 2025. Dit betekent dat u een eventuele, hogere huurtoeslag over de maanden juli tot en met december met terugwerkende kracht uitbetaald krijgt. U ontvangt dit geld in de loop van 2025 vanzelf.

Wilt u uw huurtoeslag al met ingang van 1 juli 2024 laten aanpassen? Of ontvangt u nog geen huurtoeslag? Ga dan naar www.toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag na de huurverhoging?

Ja. Ontvangt u nu huurtoeslag? En is er niets gewijzigd in uw situatie, zoals in uw inkomen of in de samenstelling van uw gezin? Dan ontvangt u na de huurverhoging ook huurtoeslag.

Meer informatie over (de hoogte van) uw huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. Of bel naar de Belastingdienst.