Huurverhoging: meest gestelde vragen

Huurcommissie

Wat zijn de kosten voor de procedure van de huurcommissie?

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten van de huurcommissie. Voor de huurder zijn deze kosten € 25,-.

Ben ik mijn betaalde voorschot op de procedure (leges) voor de Huurcommissie altijd kwijt?

Nee, de Huurcommissie kijkt welke partij gelijk heeft. Degene die een huurgeschil bij de Huurcommissie voorlegt, betaalt in eerste instantie de kosten voor de procedure. Alle bezwaren die voor 1 juli bij ons zijn ingediend en waarover geen overeenstemming is bereikt, worden door KleurrijkWonen ingediend bij de Huurcommissie.

Onderhoudsklachten

Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

U kunt geen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij ons. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Huurtoeslag

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Ja. Ontvangt u op dit moment huurtoeslag? En is er in uw situatie tussentijds niets gewijzigd? Dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Uw recht op huurtoeslag compenseert de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. Ook kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Geef altijd de nieuwe gegevens over uw huurprijs door aan de Belastingdienst. U moet zelf de juiste huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. Dat is uw verantwoordelijkheid.

Let op:

  • Huurtoeslag over 2022 kunt u tot 1 september 2023 aanvragen.
  • Huurtoeslag over 2021 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2022.