Huurverhoging: meest gestelde vragen

Ik heb problemen met het betalen van de huur. Wat kan ik doen?

Neem contact op met KlantContactCentrum via (0345) 59 61 00 of via e-mail (klantvragen@kleurrijkwonen.nl). Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. In sommige gevallen verwijzen we u door naar organisaties die u begeleiden bij uw financiële situatie, of naar schuldhulpverlening. En soms kunt u met ons een betalingsregeling treffen.

Wat is de maximale huur?

Uw woning heeft een aantal woningwaarderingspunten. Hier hoort een maximale huurprijs bij. Wij mogen dan niet méér kale huur vragen dan de maximale huurprijs. Dit bedrag bepaalt de minister voor Volkshuisvesting. Meer informatie over het woningwaarderingsstelsel kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

De huurtoeslag loopt van januari t/m december. Bij de jaarlijkse huurverhoging geven wij uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt niet meteen automatisch een nieuwe berekening van de huurtoeslag. Zij verwerkt de nieuwe huur in november bij de berekening van het voorschot voor 2024. Dit betekent dat u een eventueel hogere huurtoeslag over de maanden juli tot en met december met terugwerkende kracht uitbetaald krijgt. U ontvangt het geld in de loop van 2024. U hoeft hier zelf dus niks voor te doen.

Wilt u uw huurtoeslag al met ingang van 1 juli 2023 aan laten passen? Of ontvangt u nog geen huurtoeslag? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Wanneer ontvang ik de jaarafrekening van mijn energieverbruik?

U ontvangt de jaarafrekening tussen april en juni. Als er een aanpassing moet worden gedaan van het voorschotbedrag, dan kan dit samen met de jaarlijkse huurverhoging (1 juli) worden gedaan.

Ik huur een vrije sector woning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Huurt u een vrije sector woning? Dan kunt u geen bezwaar maken bij de Huurcommissie, maar kunt u zich wenden tot de Kantonrechter.

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst (vrije sector woning)?

Dit is een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract boven de, op dat moment geldende, huurliberalisatiegrens lag. Per 1 januari 2023 is de liberaliseringsgrens € 808,06 voor nieuwe huurovereenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Mag de huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitstijgen?

Ja, dat mag als de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 808,06 ligt. KleurrijkWonen verhoogt de huur van de woning niet meer dan de liberalisatiegrens. Als u huurtoeslag aan wilt vragen, omdat uw inkomen is gedaald, neem dan contact met ons op. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u alsnog huurtoeslag aan kunt vragen. Dit kan het hele jaar door.

Mag de huurprijs na de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens uitstijgen?

De huurprijs kan door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens van de woning. De maximale huurprijsgrens van een woning wordt bepaald door de puntentelling in het woningwaarderingsstelsel. De kwaliteit van de woning bepaalt hoeveel punten een woning krijgt. Wij zorgen er voor dat uw huur niet boven de maximale huurprijsgrens komt. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Huurcommissie

Wat zijn de kosten voor de procedure van de huurcommissie?

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten van de huurcommissie. Voor de huurder zijn deze kosten € 25,-.

Ben ik mijn betaalde voorschot op de procedure (leges) voor de Huurcommissie altijd kwijt?

Nee, de Huurcommissie kijkt welke partij gelijk heeft. Degene die een huurgeschil bij de Huurcommissie voorlegt, betaalt in eerste instantie de kosten voor de procedure. Alle bezwaren die voor 1 juli bij ons zijn ingediend en waarover geen overeenstemming is bereikt, worden door KleurrijkWonen ingediend bij de Huurcommissie.

Onderhoudsklachten

Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

U kunt geen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij ons. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Huurtoeslag

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Ja. Ontvangt u op dit moment huurtoeslag? En is er in uw situatie tussentijds niets gewijzigd? Dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Uw recht op huurtoeslag compenseert de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. Ook kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Geef altijd de nieuwe gegevens over uw huurprijs door aan de Belastingdienst. U moet zelf de juiste huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. Dat is uw verantwoordelijkheid.

Let op:
Huurtoeslag over 2022 kunt u tot 1 september 2023 aanvragen.