Huurverhoging: meest gestelde vragen

Bezwaar maken

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Ja, u kunt tot uiterlijk 1 juli 2020 uw bezwaar (tegen het voorstel huurverhoging) indienen bij KleurrijkWonen. Wij beoordelen vervolgens uw bezwaar. Wordt u niet in het gelijk gesteld? Dan bepaalt u of wij het het bezwaarschrift moeten doorsturen naar de Huurcommissie. Omdat de huurverhoging de inflatie volgt, maakt u weinig kans om door de Huurcommissie in het gelijk te worden gesteld.

Huurcommissie

Wat zijn de kosten voor de procedure van de huurcommissie?

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten van de huurcommissie. Voor de huurder zijn deze kosten € 25,-.

Ben ik mijn betaalde voorschot op de procedure (leges) voor de Huurcommissie altijd kwijt?

Nee, de Huurcommissie kijkt welke partij gelijk heeft. Degene die een huurgeschil bij de Huurcommissie voorlegt, betaalt in eerste instantie de kosten voor de procedure. Alle bezwaren die voor 1 juli bij ons zijn ingediend en waarover geen overeenstemming is bereikt, worden door KleurrijkWonen ingediend bij de Huurcommissie.

Onderhoudsklachten

Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning. Daarom wil ik de huurverhoging weigeren. Kan dat?

U kunt geen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Daarvoor bestaat een andere procedure. Met klachten over het onderhoud van de woning, kunt u het hele jaar bij de Huurcommissie terecht. Voordat de commissie uw zaak behandelt, moet u het gebrek eerst schriftelijk melden bij ons. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Huurtoeslag

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en als er in uw situatie tussentijds niets is gewijzigd, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Uw recht op huurtoeslag compenseert de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer (voor 2020 waren er wel inkomensgrenzen). Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. Ook kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Geef altijd de nieuwe gegevens over uw huurprijs door aan de Belastingdienst. U blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste huurprijs aan de Belastingdienst.