Duurzaamheid, isolatie en energiebesparing

Meestgestelde vragen en antwoordenDuurzaamheid

Wat doet KleurrijkWonen aan duurzaamheid?

KleurrijkWonen is al jaren bezig met het duurzaam maken haar woningen. De komende jaren gaan we nog veel meer doen.

Lees meer over dit onderwerp op: https://www.kleurrijkwonen.nl/duurzaam-en-betaalbaar-wonen

Hoe lang duren duurzaamheidsmaatregelen gemiddeld?

Minder ingrijpende maatregelen (isolatie) duren enkele dagen, dit koppelen we vaak aan normaal onderhoud als schilderwerk.

Meer ingrijpende maatregelen zoals verduurzaming van het hele huis in één keer (isolatie, aanpassing installaties, plaatsing nieuw glas) duren langer.


Wij informeren u natuurlijk vooraf uitgebreid over de aanvang, duur en aard van de werkzaamheden.

Wat gaan de duurzaamheidsmaatregelen van KleurrijkWonen mij als huurder kosten?

Voor het isoleren van een woning naar energielabel B vragen wij geen huurverhoging. Voor eventuele toekomstige maatregelen van verduurzaming die verder gaan dan label B, is dit nog niet duidelijk. Maar ons doel blijft betaalbaar wonen voor onze (toekomstige) huurders!

Ik ben zeer begaan met de toekomst van de aarde. Wat kan en mag ik zelf qua duurzaamheid veranderen in mijn woning?

Fijn dat u zo begaan bent! Wilt u zelf iets veranderen in uw woning?

Op onze website vindt u informatie over wat u zelf wel en niet mag veranderen (Zelf Aangebrachte Voorzieningen, ZAV), zie
https://www.kleurrijkwonen.nl/toestemming-vragen.

Of neemt u contact op met ons Klant Contact Centrum, op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 13 uur via telefoonnummer (0345) 59 61 00.

Hoe weet ik welk energielabel mijn woning nu heeft?

U kunt het huidige energielabel van uw woning eenvoudig en kosteloos opvragen via: https://www.energielabels.online.

Wanneer gaat mijn woning van het aardgas af?

Voor 2050 moeten alle woningen aardgasloos zijn. Samen met de gemeenten en netbeheerders werken we aan een warmte-transitievisie voor de toekomst. De komende jaren moet duidelijk worden welke wijken het eerst overstappen van aardgas naar een andere warmtebron.

In de nabije toekomst sluiten we het aardgas voor het koken af bij woningen, die we opnieuw gaan verhuren. Hier komt dan een alternatief voor het koken. Nieuwbouwwoningen leveren we al aardgasloos op.

Wanneer past KleurrijkWonen de installatie(s) in mijn woning aan?

Ook hier geldt dat eerst duidelijk moet zijn welke warmtebron er in de toekomst in een wijk aanwezig is. Elke gemeente moet in 2021 een warmtetransitievisie hebben. Hierin staat welke
alternatieve warmtebron in een wijk wordt verwacht.

De komende jaren wordt voor elke wijk een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt. Daarin wordt definitief bepaald welke alternatieve warmtebron voor een wijk gerealiseerd en op welke termijn.

Bij het opstellen van Wijk Uitvoerings Plannen worden woningeigenaren en huurders betrokken.

Kan ik zonnepanelen huren?

Als huurder van een grondgebonden woning is het mogelijk om zonnepanelen te laten plaatsen door KleurrijkWonen. U betaalt hiervoor een kleine vergoeding.
Op www.zonrijk-wonen.nl vindt u meer informatie en de mogelijkheid om zonnepanelen aan te vragen.Isolatie

Wanneer isoleert KleurrijkWonen mijn woning?

KleurrijkWonen is al een aantal jaren bezig met woningisolatie tijdens onderhoudsprojecten. We gaan hier de komende jaren mee door.
Uiteraard benaderen wij u als uw woning aan de beurt is.

Bij een beperkt aantal woningen is isoleren niet haalbaar of te kostbaar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we een woning op korte termijn gaan slopen.

Mijn woning is nauwelijks geïsoleerd. Er is alleen enkel glas en geen spouwmuurisolatie. Kan ik van KleurrijkWonen eisen dat zij dit verandert in mijn woning?

KleurrijkWonen is niet verplicht uw woning te isoleren. Wel hanteren wij een bepaalde basiskwaliteit. In de basiskwaliteit gaan wij er vanuit dat een woning, waar mogelijk, isolatieglas
heeft en is voorzien van spouwmuurisolatie.

Gemiddeld heeft ons woningbezit energielabel B. De komende jaren gaan wij verder met isoleren van woningen. De onderhoudsplanning is leidend. Eens in de 7 jaar vindt onderhoud aan uw woning
plaats.

De mate waarin wij een woning verduurzamen, hangt verder ook af van de vastgoedstrategie voor de woning. Een gebouw met woningen die op korte termijn voor sloop gepland staat, zullen we niet of minder isoleren.

Is de planning voor het isoleren van mijn woning bekend?

Nee, de manier van isoleren (in stapjes of in één keer geheel) verschilt per gebouw/straat en in sommige gevallen zelfs per woning.
Bij de voorbereiding van een onderhoudsproject bepalen we gelijk welke mogelijke maatregelen we voor verduurzaming nemen.

Kan mijn woning eerder worden geïsoleerd?

Nee, het is helaas niet mogelijk daarin gebouwen of woningen op verzoek naar voren te halen.
De onderhoudsplanning is daarin leidend.

Kan elke huurder zomaar isolatie aanvragen?

Nee, KleurrijkWonen neemt het initiatief. Bij elk onderhoudsproject bekijken wij welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn.

Ons streven is om al onze woningen op termijn nog verder te verduurzamen. Dit gaat dan om de woningen, die wij op lange termijn willen blijven verhuren.

Voor huurders is er wél de mogelijkheid om op eigen kosten via een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) de woning verder te isoleren.Energiebesparing

Wat scheelt het isoleren van de woning mij in energielasten?

Dat is afhankelijk van diverse factoren.
De meeste woningen hebben al energielabel B. Het ligt niet alleen aan de isolatiegraad van uw woning.
Het hangt ook af van uw eigen energiegedrag en energieverbruik.

Tips om energie te besparen vindt u op:
www.consumentenbond.nl/energie,
www.klimaatgids.nl/energieverbruik,
www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

Heb ik recht op huurverlaging omdat mijn woning een laag energielabel heeft?

Nee, het energielabel van uw woning telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning.
Een lager (of slechter) energielabel geeft minder punten en daarmee een lagere maximale huur.

Wat kan ik als huurder zelf doen om mijn energielasten te verlagen?

U als huurder heeft voor een deel zelf invloed op de energielasten. Op diverse websites vindt u handige energiebesparingstips, zoals op:
www.consumentenbond.nl/energie,
www.klimaatgids.nl/energieverbruik,
www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

Ook kunnen huurders van grondgebonden woningen zonnepanelen aanvragen bij KleurrijkWonen. U betaalt hiervoor een kleine vergoeding.

Op www.zonrijk-wonen.nl vindt u meer informatie en de mogelijkheid om zonnepanelen aan te vragen.

Ik heb een slecht geïsoleerde woning. Ik betaal wel iedere keer de huurverhoging. Kan ik deze weigeren?

Nee, u kunt een huurverhoging niet weigeren op grond van het feit dat uw woning niet is verduurzaamd. Het kan zijn dat uw woning nog niet aan de beurt is gekomen voor de verduurzaming. De komende jaren gaan wij door met isoleren. Het isoleren voeren wij in de meeste gevallen uit in combinatie met het schilderwerk van uw woning. Wij benaderen u zodra uw woning aan de beurt is.

Het kan ook zijn dat we uw woning op de langere termijn niet meer gaan verhuren. Er zijn woningen die we niet verduurzamen, omdat het te duur is. Dit gaat meestal over oude woningen, die eigenlijk niet goed te isoleren zijn.

Mijn energierekening is erg hoog geworden, mede doordat mijn woning slecht geïsoleerd is. Wat gaat KleurrijkWonen hier aan doen?

Dat is vervelend. Wellicht is uw woning nog niet aan de beurt geweest voor isolatie of andere maatregelen voor energieverbetering. Neemt u s.v.p. contact met ons op via
klantvragen@kleurrijkwonen.nl voor de planning van werkzaamheden.

Het kan ook zijn dat er nog verbetering mogelijk is in uw energieverbruik(sgedrag). Op diverse websites vindt u handige energiebesparingstips, zoals op:
www.consumentenbond.nl/energie,
www.klimaatgids.nl/energieverbruik,
www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

KleurrijkWonen isoleert mijn woning voorlopig nog niet. Kunnen jullie dan een tegemoetkoming geven voor mijn hoge energielasten?

Helaas hebben wij geen invloed op de energieprijzen. Wij geven geen tegemoetkoming voor hogere energielasten. De overheid gaat mensen een compensatie geven.

Wij blijven wél investeren in verduurzaming van woningen en zo werken aan betaalbaar wonen. Verder werken we samen met de gemeenten in ons werkgebied aan energiebesparing(sacties).

Mogelijk kunt u uw stookkosten verlagen door kleine maatregelen te nemen of uw gedrag aan te passen.