Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid
KleurrijkWonen heeft een duurzaamheidsbeleid. Hier vindt u de samenvatting in 13 kernpunten.

We hebben ons duurzaamheidsbeleid vertaald naar vier thema’s voor de komende jaren:
• Gezonde energie.
• Schone materialen.
• Gezonde & bestendige woning en woonomgeving.
• Schoon in beweging.
Klik hier voor de ambitie en belangrijkste doelstellingen per thema.

Onze duurzaamheidsregisseur
Onze duurzaamheidsregisseur is Emile Lindeboom. Hij werkt samen met een kernteam aan een duurzame én betaalbare toekomst voor onze huurders.

Ons duurzaamheidsdoel 2050
In 2050 willen we ons gehele woningbezit CO2 neutraal hebben. Hiervoor hebben we een Routekaart CO2 neutraal gemaakt. In de Routekaart zijn de duurzame ambities afgestemd op de bestemming van de woning en het verwachte alternatief voor aardgas.

Warmtetransitieplan gemeenten
We denken mee met de zes gemeenten in ons werkgebied over een alternatief voor aardgas in de toekomst. Zodra de gemeenten in 2021 een keuze per wijk hebben gemaakt in hun warmtetransitieplannen, bepalen wij onze keuzes voor een andere, duurzame, energiebron voor het koken in en verwarmen van onze woningen.

Onze verduurzamingsmaatregelen
We zijn al jaren bezig met het duurzaam maken van woningen. Tijdens onderhoudsprojecten isoleren we gelijk daken, gevels en vloeren en we plaatsen HR++-glas. Hiermee gaan we de komende jaren verder. Eind 2018 had het woningbezit van KleurrijkWonen een gemiddelde Energie-Index van 1,46. Daarmee voldoen we nu al bijna aan de sectorafspraken om in 2021 een gemiddeld Energie-Index van 1,40 (energielabel B) te halen. Nieuwe woningen bouwen we zeer energiezuinig en aardgasvrij. Ook voeren we experimenten uit met innovaties op dit gebied.

Eigen organisatie
Uiteraard zijn we zelf intern ook bezig met duurzaamheid. We hebben een CO2-voetprint opgesteld, als nulmeting. Inmiddels zijn we bezig met de uitvoering van verbetermaatregelen. Zo gaan we stap voor stap op een milieuvriendelijkere manier werken. Dat noemen we ‘circulair werken’. In deze animatie wordt uitgelegd wat circulair werken is.

Meer weten?
Bekijk hier onze 'vraag & antwoordlijst' over ons duurzaamheidsbeleid.

Voorbeeld innovatieve houtbouw

Een voorbeeld van een duurzaam project zien? Bekijk dan ons innovatieve houtbouwproject met de modelwoning 'Optimus'.
Klik hier.

Nieuwsbrief Duurzaamheid bij vastgoedprojecten
Lees meer